Indkaldelse til generalforsamling

2017-10-27 23:14
Kære medlemmer af Oldstars Golfclub.

Jeg har netop konstateret, at jeg ikke kender vores vedtægter godt nok. Midt i en fortravlet tid, hvor jeg er i gang med at flytte rundt for forskellige familiemedlemmer - inkl. mig selv, har jeg opdaget, at generalforsamlingen skulle være afholdt inden udgangen af oktober.

Det kan jeg ikke nå at indkalde til. Derfor indkalder jeg til ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklubs restaurant søndag den 12. november kl. 13.00 - eller hurtigst muligt efter søndagsrunden.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der kan indsendes forslag, man ønsker behandlet på generalforsamlingen ind til fredag den 10. november kl. 21.00. (herunder evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik på eksklusion af formanden) Herefter rundsendes den endelige dagsorden.Forslag indsendes til formanden.

Klubkassen er naturligvis vært for noget godt at spise, samt drikkevare og kaffe under generalforsamlingen.


Kim Thorsen
Formand.
 
Old Stars Golfclub