Kontingent

Medlemmerne indtetaler 600 kroner i årligt kontingent.
Kontingentet dækker klubbens småudgifter, samt præmier til alle matcher i sommerhalvåret.

Kontingentet forfalder den 1. maj, og skal indbetales på:
Reg. 5385 Konto nr. 0563726

Klubbens bestyrelse administrerer klubbens midler, og har ifølge vedtægterne tilladelse til at støtte juniorafdelingens talentarbejde.
Old Stars Golfclub