Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling den 11.11.2017, kl. 13.00, Restaurant det 19. hul

Dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Formandens korte beretning
3) Regnskab
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Indkomne forslag
6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.

Forord;

Der var 8 spillere til matchen og efterfølgende stødte yderligere 4 medlemmer op til generalforsamlingen.
 
Referat:
1) Valg af dirigent
Per Thiim blev foreslået af formanden.
Claus Helsinghoff blev foreslået som referent.
Begge blev godkendt af generalforsamlingen.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen ikke var rettidig varslet, men efter forklaring fra formanden blev den sene indkaldelse godtaget.
2) Formandens korte beretning

Foråret startede koldt, rigtig koldt. Flere dage startede runderne med frost, selv om vi var kommet på sommergreens.

Sæsonen startede ud med føn og klem med fin deltagelser i KLGs Grand Opening. Syv mand! Og medlemmerne har været flittige deltagere i KLGs matcher - fortsæt med det.

Allerede efter fem måneder som formand kunne jeg registrere en medlemsfremgang på omkring 8 procent, hvilket vi kan takke Freddy for. Velkommen tilbage i klubben.

Tour-manageren arrangerede allerede i slutningen af marts årets første tur til sommergreens i Tyskland på Gut Appeldorff. Vist nok men list småknoldet greens!

Åbne Aalborg Dage - To mand. Freddie og Per.
Made in Denmark tre mand og en Hangarounder

Desværre måtte klubbens traditionelle Østrigstur aflyses.

Aksels 60 års fødselsdag. God man i rigelige mængder.

Sæsonen har været præget af vand. Og måske derfor ikke så stor deltagelse i de ugentlige matcher.

Jeg må konstatere, at der ikke har været stor deltagelse i matchudvalgets planlagte matcher på udebaner.

Vi tager en runde om behovet under eventuelt.

Jeg har selv været en del fraværende denne sæson - ikke mindste på grund af min USA-tur. Men der er blevet spillet. Og der er nogen, der har været ofte på banen. Ikke mindst vinderen af sommersæsonen, der med 125 matchpoint satte alle til vægs.

Så Michael, tillad mig at overlevere dig meddelelsen om, at du skal være Jydercup-kaptajn til septemper næste år. Du skal naturligvis præmieres med trofæet. Så følger der et par rigtig fine flasker og et gavekort til shoppen på 500 kroner.

Jeg har jo indkaldt til generalforsamlingen for sent, hvilket har medført, at jeg i indkaldelsen skrev, at mit formandskab skal tages op.

Jeg fortsætter gerne hvervet, men jeg kan blive forhindret i at spille meget golf det kommende år, da jeg skal i gang med bygge lidt om på min nyhvervede gård, som jeg og Mads – og vores kærester flytter ind på i næste weekend.

3) Regnskab

Michael Hansen redegjorde for regnskabet, som startede pr. med 11.10.2015 i kr. 19.297,21 og endte med kr. 17.856,35

Der var ekstraordinært ydet kr. 5.000,00 til Jyder Cup.

HUSK; Kontingent inden 1. maj Kr. 500,00 - derefter kr. 600,00

Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer - genvalg med applaus

Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv og mail vil tilgå medlemmerne inden for 14 dage.

5) Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag:

Evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i foråret - inden sommer turneringen går i gang,
Dette for at revidere OldStars vedtægter, bla. foreskrives 10 % til KLG juniorer.

Jyder Cup kunne komme med på budgettet?

Serverer klubben "høker" ved besøg på fremmede baner?

Der var ingen forslag fra medlemmerne:

6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.
Husk at indberette score efter deltagelse ved KLG klubmatcher til Frank (2 point gives)
Uge 11 er der forårstur til varmere himmelstrøg.
Michael Hansen fik overrakt trofæet som vinder af sommerturneringen 2017 og dermed holdkaptajn til Jyder Cup.
Mødet blev hævet kl. 13:52 - Per Thimm takkede for god ro og orden.
Referent
Claus H.
Old Stars Golfclub