Generalforsamling 2016

 
Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling den 20.11.2016, kl. 12.30, Restaurant Hole in One

Dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Formandens korte beretning
3) Regnskab
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Indkomne forslag
6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.

Forord;

Der var 8 spillere til matchen og efterfølgende stødte yderligere et medlem til generalforsamlingen. I alt var 9 medlemmer af Old Star fremmødt til generalforsamlingen. Øjvind vand 33 point. 5 mand på delt andenplads 32 point. Michael og Jens blev sidst med 28 point.

Referat:
1) Valg af dirigent
Kim Thorsen blev foreslået af formanden.
Kim Thorsen modtog velvilligt valget.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig varslet, med mail til alle medlemmer d. 24. oktober 2016 og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.
2) Formandens korte beretning

Der har Ikke været så mange ture som i 2015.

Spanien:
Flemming, Jens, Michael og NP. En fin tur der havde kostet Ca. Kr. 2500 pr person All in.

Jens og NP tog afsted på en tur mere igen kort tid efter.

Aalborg:
Flemming, Kim og NP. Igen en fin tur. Bedste placering blev en 3 plads.

Jyder cup, blev afviklet på den meget udskældte bane i Ebeltoft, det skulle vise sig at være uden grund, det var en ganske fin bane, dog lettere at komme rundt på hvis man havde en buggy.
Det endte med en velfortjent sejr til rødt hold.

Igen i år en kæmpe succes, super forplejning af Flemming, Mads og Øjvind. Super indsats af alle der havde køkken tjansen både morgen og aften.
Igen i år en kæmpe indsats af matchudvalget.

En stor tak til vores sponsorer som havde sørget for Bolde, T-shirt, regnjakker og præmier i form af chokolade, champagne og endda en lille pokal.

Regnskabet er ikke helt færdig endnu idet der er en lille kontrovers med udlejnings bureauet samt vores vinleverandør mangler at sende faktura på vin.


Formandens beretning blev godkendt med applaus.


3) Regnskab

Michael Hansen redegjorde for regnskabet, som startede pr. 15.10.2015 med kr. 18.153,- og endte pr. 20.11.2016 i kr. 20.403,-

Indtægter:
Kontingent Kr. 7.100,00
Renter Kr. 7,70
I alt Kr. 7.107,70

Udgifter:
Gaver vedr. Erik, Torben og NP Kr. 1.500,-
Fredags præmier Kr. 1.757,-
Leje af skab i KLG. Kr. 500,-
Generalforsamling 2015 Kr. 1144,-
I alt Kr. 4.901,-

Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer

NP og Michael var på valg, NP ønskede ikke at genopstille.
Michael ønskede genvalg, generalforsamling applauderede genvalget.
Kim tilbød sig og blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv og mail vil tilgå medlemmerne inden for 14 dage.

5) Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag: Ingen.

Der var forslag fra medlemmerne:

Per:
a. Vedtægt ang. Støtte til Juniorer og afholdelse af fest. Foreslås slettet eller ændret, til at bestyrelsen kan afgøre hvad klubbens overskud skal bruges til.
Forslaget blev vedtaget.

b. Vedr. jyder cup. Der foreslås at det skal være de 2 kaptajner der udvælger bane og logi til de kommende jyder cup.
Forslaget blev diskuteret og konklusionen blev, der laves en ”drejebog” til afholdelse af jyder cup.

c. Forslag til point i sommer turnering.

Der bør gives point for deltagelse i officielle KLG matcher, efter samme princip som fredags matcher.
Der bør gives ekstra point, hvis der om fredagen kan spilles holdmatch.
Der blev vedtaget at match udvalget afprøver det til den kommende sommer turnering.

d. Der foreslås at vi i klubben har en gave politik.
Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen nedfælder en gavepolitik.

6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.

NP, oplyste om at Kaos Rejser fortsat vil arrangerer Golf rejser.

Øjvind havde medbragt en præmie til vinderen af sommer turneringen som jo blev NP.

Kim, ville høre hvor mange der egentlig bruger hjemmesiden, der var bred enighed om at den rent faktisk bliver brugt.

Der var dog lidt småting som man ønskede skulle være lettere at finde.
Kim arbejder videre med dette, men husk det er vigtigt at vi alle fodrer Kim med materiale til hjemmesiden, billeder og tekst som vi ønsker offentliggjort samt at vores kontakt info er det rigtige der står på hjemmesiden.

Mødet blev hævet Ca. kl. 15:00 -

Referent
Per T.
Old Stars Golfclub