Generalforsamling 2015

Generalforsamling: Ordinær generalforsamling den 11.10.2015, kl. 13.00, Restaurant det 19. hul
 
Dagsorden.

1) Valg af dirigent 2) Formandens korte beretning 3) Regnskab 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer 5) Indkomne forslag 6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes. Forord; Der var 8 spillere til matchen og efterfølgende stødte yderligere to medlemmer op til generalforsamlingen. I alt var 9 medlemmer af Old Star og Erik (smadremanden) fremmødt til generalforsamlingen.

Referat:

1) Valg af dirigent
Claus Helsinghoff blev foreslået af formanden.
Claus Helsinghoff modtog velvilligt valget.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig varslet, med mail til alle medlemmer d. 12. september 2015 og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

2) Formandens korte beretning
Det var den varmeste vinter i mands minde og der var dermed mulighed for at spille næsten hver søndag. Der var pænt fremmøde hen over sæsonen - i snit ca. 7 mand.

Aktiviteter;
3 personer - Status Quo - bl.a. med spil på Lohersand.
Julematch med øl og snaps Søndagsmatch i januar på suppe og vin ved Indspilsgreen:- Michael - suppe og Per T - rødvin

Freddys 70 års match.
Portugal i februar - god bane - Villa direkte ved banerne med udsigt over hul 9

Gourmet Ophold i Brøns - Øjvind arrangerede turen for medlemmer med påhæng.

Junior vs OldStar - desværre igen aflyst.
Par 3 match med tilhørende grillmad i godt vejr. (Per T vandt)

Frank's 25 års jubilæum - perfekt buffet (ny Portvins grossist?).
Desværre ikke så mange banebesøg som ellers.

Made in Denmark - 4 personer i Hus i Sebber - CJ, NP, Kim og Flemming - igen en god oplevelse.

Sølvbryllup hos Torben og Birthe. (110 til morgensang!).
Østrig - fantastiske baner - gode lejligheder.

Hvad nåede vi ikke;
Besøge Erik (smadremanden) på Fyn og Teddy - også Fyn
Tur til Sverige - Flemming inviterer

Himmerland og Ålborg Open. Linksbane(-r): Fanø, Rømø, Samså, Tåsinge etc.

Kommende aktiviteter:
2015/2016 golftur Sydpå: Sent efterår og/eller tidligt forår - mere herom senere.

Jyder Cup 2016 er planlagt til Ebeltoft - Kæmpe "hytte" er lejet i en uge med fri golf (tirs- til tirsdag). Yderligere information kommer senere.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.

3) Regnskab
Michael Hansen redegjorde for regnskabet, som startede pr. 16.09.2014 med kr. 15.696,21 og endte pr. 11.10.2015 i kr. 19.297,21.
Junior vs Old Star blev ikke gennemført i 2015 og gav en besparelse igen på ca. kr. 1.500,00

Forunderligt nok har alle medlemmer betalt - både til tiden og "for meget" - så'e det er fint.

Der har gennem året været udgifter til; Freddy's 70 års fødselsdag, Frank's 25 års jubilæum, Par-3 Grill, Torben's sølvbryllup.

På grund af gebyrer er der ikke oprettet en foreningskonto - hvis renten ændrer sig, vil der blive vurderet igen.

Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carl Jørgen var på valg, generalforsamling applauderede genvalget.
Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv og mail vil tilgå medlemmerne inden for 14 dage.

5) Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag: Ingen.

Der var forslag fra medlemmerne:
Per: Når der spilles slagspil, vil jeg foreslå at der noteres dobbelt op + 1. Dvs. Har man ikke fået bolden i hul på 6 slag på et par3 hul, noteres man for 7 slag, 9 slag på et par4 hul og 11 slag på et per5 hul. Dette for at fremme spil hastigheden. Forslaget blev diskuteret og overladt til match komiteen, efter en positiv tilkendegivelse af den tilstedeværende generalforsamling, da det ikke indebære vedtægtsændringer.

6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes. Der var kritik af manglende "deltagelse/afvikling" af vores matcher, når vi er "kommet hjem".

Første bold bør hente præmier i vores skab, så de er klar til uddeling, når sidste bold er "hjemme og sidder på bænken "
Samtidigt bør scorekort gøres færdige asap - så er vi hurtigere klar til præmieuddeling.

Der fremkom forslag om, at hvert enkelt medlem skal være "match sponsor" en eller to gange, i løbet af sæsonen og selv bestemme præmieuddelingen (er det 3-eren der skal præmieres, flest mistede bolde, højeste drive, dagens skævert, længste put, osv.?) Samtidig er "joker hatten" i spil.

Der blev efterlyst flere holdspils former; Texas Scramble, Foresome, Greensome, med mere. Holdvinderne kunne evt. tjene et halvt eller helt ekstra point?

Der var forslag om at en spiller højst kan vinde en præmie pr. runde.
Alt sammen info til vores match komite... Den bliver taget derfra.....
Andre nyttige informationer;

Når I indsender fotos til vores Webmaster bedes I medsende billede tekst; hvor, hvorfor, osv.

Jyder Cup - vær venligst opmærksom på at vi alle byder ind med passende arbejdsflid - evt. dirigeret af vores "kokke". Ingenting kommer af sig selv.....

Vinder af Sommer 2015; NP - samtidig første Jyder Cup kaptajn for BLÅ i 2016. 2016 i Ebeltoft.

"Skilte matchen" gik til Carl Jørgen, som forbedrede sin score med 9,3% i forhold til 2014.

Mødet blev hævet kl. 14:45 - tak for god ro og orden.

Referent
Claus H.
Old Stars Golfclub