Generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling den 27.10.2013, kl. 13.00, Restaurant det 19. hul

Dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Formandens korte beretning
3) Regnskab
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Indkomne forslag
6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.

Forord;

Det var nok ikke den helt rigtige dag til at spille golf (og glemme sit regntøj!!) Til alt held blev dagens score ikke omtalt yderligere. Men det var nååej vååej.
Referat:

1) Valg af dirigent
Claus Helsinghoff blev foreslået af formanden, da reglen om at "Benjamin" i OldStar regi, stadig var gældende og at Torben Lambertsen, som nyeste "Benjamin", ikke var til stede.
Claus Helsinghoff modtog velvilligt valget som dirigent og referent. Igen - igen

2) Formandens korte beretning

OldStar fik i den forgangne sæson et nyt medlem; Torben Lambertsen.

Der har i hele 2013 været relativ stor opbakning og fremmøde til de ugentlige samlinger og udflugter.
Der har til alle hjemme spilledage været 7 - 8 spillere i snit, som har mødt op.

Hele vinter sæsonen bød på godt spillevejr og Per "Vintermåtte" Thimm vandt traditionen tro trofæet som højest scorende spiller.

Aktiviteter;

Alicante - 4 personer - Høje bjerge og højt humør.

Flemmings 50 års fødselsdag blev fejret med en tredags turnering i det nordjyske; Frederikshavn, Sindal og Sæby. En helt forrygende oplevelse.


Fremd mit OldStar - ikke så mange udflugter som planlagt. Jels - Speed Week og Dejbjerg..

Ålborg - 8 deltagere. Til forandring en stille og rolig weekend. Ingen første plads og slet ingen tilbud om øretæver...

Sommerfest hos PTE Plast - Fantastisk forberedelse og opbygning (hvor kan man forlange et stort party telt stillet op indendørs?) - alle deltagere bidrog med "en del af kagen". Det var en kæmpe succes med god stemning, "mini golf" og højt musik (og en enkelt luftguitar - eller to)

Grillaften med spil på par-3 banen - Stor tak til arrangørerne - især for tørvejr.

Junior vs OldStar - i år lykkedes det os at vinde - Det Skal Fejres.

Michael 50 år - Invitation til match med efterfølgende spisning Fredericia, 8 mand deltog i en match i godt vejr (Ref.; det møg regnede HELE dagen i Bramming - og jeg spillede der - æv!!)

Gut Appeldör - 4 mand af sted i flot efterårs vejr, god mad, godt øl, fin rødvin og bla. M/K sauna - uuuh ha da da.

Kommende aktiviteter:

Vinter tur i foråret? evt. Alicante igen - mere herom senere.

Geert i Østrig savner OldStar og vil evt. invitere OldStar til foråret.

Flemming og Kim planlægger en tur til USA med golf for feinschmeckere - det koster kassen, men hvad så....

Tur til Island: Midnight Golf på suveræne baner - pris ca. 6/7.000 kr. for en uge.

Ryder Cup står på kalenderen i 2014 og der skal vælges bane og logi.

Stor tak til udvalgs medlemmerne;

Michael for at sørge for klub skab til præmier.
Kim og Carl Jørgen for match ledelse.
Jens for indsatsen som kasser.
Frank for score manager tjansen

Frank deltog i dagens match, men var stærkt savnet ved generalforsamlingen - hvor blev alle statistikkerne af?? Det er en sejer når ens navn bliver nævnt, om det så er Årets Korteste Put eller noget andet - Frank du var savnet... statistik-gymnastik - ja tak !

Formandens beretning blev godkendt med applaus.


3) Regnskab

Jens Lykkegaard redegjorde for regnskabet, som startede pr. 23.10.2012 med kr. 13.827,73 og endte pr. 25.10.2013 i kr. 11.166,18.

Der er dog tilgået udgift til vores hjemmeside på ca. 1.400,00 som tilhører regnskabet 2012/13.

Dertil skal nævnes at enkelte medlemmer endnu mangler at betale kontingent!! Fy!!

Kassereren forelagde, grundet den sorte bundlinje; at medlemmer som indbetalte kontingent inden 1. maj slap med kr. 500,00 og senere indbetaling kostede kr. 700,00 - samtidig var kontingentrestance ensbetydende med at ens score ikke blev registeret af Frank!! Uha da da....
(dette blev diskuteret under punkt 6 og kommer evt. som vedtægtsændringsforslag til næste års generalforsamling.)

Igen en bøn; HUSK at skriv jeres navn på kontingent indbetalingen for registrering, så det undgås at det står; "Overførsel", "mig igen" eller "Old-starz".

Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Niels Peter og Carl Jørgen var på valg og modtog genvalg med applaus.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og mail vil tilgå medlemmerne inden for 14 dage.

5) Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag: Ingen.

Der var ikke indkommer forslag fra medlemmerne.


6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.
Som nævnt i punkt 3, blev det blev diskuteret om den manglende kontingent kunne belønnes/ straffes, men et forslag vil først kunne komme til afstemning i 2014 og derfor hviler dette et år.
Det blev diskuteret hvorledes OldStar får flere "aktive" medlemmer, så vi mødes endnu flere til vores ugentlige matcher.

Der er flere nye "prospekts" på bedding; H.P, Claus (revisor), Rene. Øjvind bliver kontaktet for genindtræden i OldStar - han kommer alligevel når der sker noget godt...

Der var tvivl om flere medlemmer ville give større fremmøde og der var ikke umiddelbart stemning om at øge klubbens medlemstal fra 16 til ? OldStar skal have fat i "dem" med den rette ånd og vilje.
Kim præsenterede den nye hjemmeside for OldStar; et virkeligt gennemført og flot resultat.

Kim opfordrede alle til at bidrage, så siden bliver aktiv og et samlingspunkt for vurdering af fremmede baner og en masse billeder.

Der var fælles ønske om en større opmærksomhed/ intensitet ved kåring af hhv. Sommer og Vinter mestrene. Det er trods alt det som er frugten af arbejdet efter en halv sæson, med hævd som holdkaptajn i lige år til Jyder Cup.

Der blev foreslået "Årets Score", som går ud på, at man efter første rundes score, kan forbedre ét hul pr. runde (bytte en 5'er til en birdie); Dette skal naturligvis behørig monitoreres (af Frank - hvis han vil?)

Formanden fik ordet for en afsluttende beretning, hvor han takkede for en hyggelig dag og god ro og orden.


Det samme kunne dirigenten tilslutte sig. (og det var en Herre god bøf vi fik!)

Mødet blev hævet kl. 15:00
Referent
Claus H.
 
Printervenligt referat som PDF, klik her.
Old Stars Golfclub