Generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling den 28.10.12 kl. 16.00 (PTE Plast)

Dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Formandens korte beretning
3) Regnskab
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen, skriftligt, i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen)
Bestyrelsens forslag: Oplæg til debat om kriterier for medlemskab. Med efterfølgende formulering af beslutningsforslag(et eller flere) til afstemning.
6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.


Forord;

Der var 10 fuldgyldige medlemmer i OldStars, som deltog i årets generalforsamling. Forud for denne havde bestyrelsen bestilt tid til en runde golf på Marbækbanen i Esbjerg Golfklub.

Ved ankomst, viste det sig dog, at Esbjerg havde lukket Marbæk (pga. frost) og da Myrtuebanen var lukket pga. match, blev Henne hurtigt valgt som alternativt spillested.
 
 

Dette viste sig at være en personlig fatal brøler, da jeg havde indprentet Marbæk banen så nøjagtigt i min hukommelse, at jeg spillede Henne som denne. Det udmøntede sig i, at jeg på hul 6 - uden ret til samme, tog min putter og en bold for at øve lidt putning (bolden var i øvrigt den 7. af slagsen - de første 6 lå spredt i den, for årstiden, nok så kønne rough). Kun fordi, at det havde jeg ikke prøvet, siden 2. hul. Alt i alt blev det til 2 stablefort point på for-9 - og ja - jeg har testet det fine toilet golf, jeg "vandt" i præmie for Dagens Ringeste Score (- det går heller ikke skidegodt).

Da Henne Golfklub ikke formåede at servere mad, besluttede en enig forsamling at tage imod Per Thiim's tilbud, om at stille lokaler til rådighed for selve generalforsamlingen og tilkaldte familie pizzaer til de sultne maver. Vi ankom omkring kl. 17:30 hos PTE Plast i Esbjerg.
Referat:
1) Valg af dirigent
Claus Helsinghoff blev foreslået af formanden og en samlet, sulten forsamling, applauderede.

Claus Helsinghoff modtog velvilligt valget, for så at få at vide, at referent selvfølgeligt var samme person, nemlig "Benjamin" i OldStar regi.
2) Formandens korte beretning

2 medlemmer i den forgangne sæson meld sig ud; Hans Runge og Øjvind Olsen.

Der har i hele 2012 været relativ stor opbakning og fremmøde til de ugentlige samlinger og udflugter.
Vi har været begunstiget af et fantastisk godt vejr, faktisk hver eneste gang vi har været ude og spille.

Aktiviteter;
Portugal - 6 personer (udgift kr. 3.700,00 + det løse pr. deltager)
Fremd mit OldStar - ikke så mange udflugter som planlagt. Formanden laver ny plan til 2013.
Jarbæk Fjord med deltagelse af 6 deltagere.
Ålbord - 7 deltagere.
Jyder Cup - "Fuld Hus" - stor tak til Per Thiim. Det hidtil største arrangement til dato. (PTE informerer at klostret er reserveret til 2014)

Kommende aktiviteter:

Kim Thorsen inviterer til øl smagning d. 22. februar 2013 i V. Nebel forsamlingshus.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Pizza buddet kom og der blev indlagt en forsynings pause.

3) Regnskab

Jens Lykkegaard redegjorde for regnskabet, som startede pr. 3.11.2011 med kr. 10.929,00 og endte pr. 23.10.2012 i kr. 13.827,73.

Der har gennem sæsonen været indkøbt præmier, pletvis, for at ramme de rigtige tilbud.
En bøn; HUSK at skriv jeres navn på kontingent indbetalingen for registrering, så det undgås at det står; "Overførsel" eller "Old-starz".

Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Carl Jørgen Jacobsen var på valg og modtog genvalg med applaus.

5) Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag: Oplæg til debat om kriterier for medlemskab. Med efterfølgende formulering af beslutningsforslag (et eller flere) til afstemning.

Der var ikke indkommer forslag, så det var kun bestyrelsens forslag som blev debatteret.

Der er, jfr. vedtægterne plads til 16 medlemmer og med udmeldelsen af to medlemmer har OldStar 13 aktive medlemmer.

Der var enighed om, at der ikke skulle præsteres et minimum af fremmøde eller indføres stemplekort; det vigtigste i OldStar er "at det er et fristed for ”the chosen few” der ønsker at spille golf med ligestillede positive personer. Det er i klubbens ånd at denne skal have en passende blanding af seriøst golf og morskab, og foregå andre medlemmer i Kaj Lykke Golfklub med det gode eksempel. " (OldStar's vedtægter)

Alle interesserede er altid velkommen til at deltage i runder sammen med OldStar (tilmelding på Golf Box), og hvis der er medlems pladser åbne i OldStar, kan man efter en passende "prøve" periode blive foreslået til optagelse af et eksisterende OldStar medlem, optagelsen vil blive behandlet jfr. vedtægterne.

Rene Christiansen og Torben Lambertsen blev nævnt som emner til nye medlemmer.

6) Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.
Det blev diskuteret hvorledes forsyningskæden af præmier altid var i rækkevidde efter en runde og at Jens Lykkegaard ikke skulle stå med hele ansvaret for korrekt uddeling efter alle runder (Jens kan, ud over at forestå indkøb af præmier, i sagens natur ikke være på banen hver fredag/ søndag til uddelingen).
Der fremkom forslag om at benytte et bagskab til som depot for præmierne. Dette kunne monteres med en kodelås, så alle medlemmer i OldStar har adgang til samme. Jens Lykkegaard og Michael Hansen tager affære omkring mulighederne.

Matchledelsen (Carl Jørgen Jacobsen) sørger for sponsorer til kommende sæson.

Frank Jørgensen forestod den årlige statistik-gymnastik;
Fremmøde gennemsnit; 13 ud af 29 mulige (bedste fremmøde 21 - Frank Jørgensen - blev præmieret)

Stablefort gennemsnit; 25,2 (bedste 31,3 - NP)
Put gennemsnit; 35,9 (bedste 31,3 - igen NP) OldStar totale put er i 2012 i alt 5.781 put.
Vinder af Put; 7 gange - NP
Vinder af længste drive; 3 gange - deles af Frank Jørgensen, Carl Jørgen Jacobsen og Claus Helsinghoff
Nærmest flag; 3 gange - Per Nielsen
Der blev opfordret til, at der i 2013 skulle være et gavekort til vinderen af sommer sæsonen.

Der blev nedsat et udvalg (Carl Jørgen Jacobsen og Per Thiim) som skal arrangere sommerfest for OldStar og "de Langhårede"
Julegolfmatch bliver annonceret senere. Eventuelt kommer nat-golf på tale (hold øje med billige blinkende golfbolde!

Formanden fik ordet for en afsluttende beretning, hvor han takkede for en hyggelig dag og god ro og orden.

Det samme kunne dirigenten tilslutte sig.
Mødet blev hævet kl. 18:45

Referent
Claus H.
 
 
Printervenligt referat som PDF, Klik her.
Old Stars Golfclub